Υπηρεσίες

Η επιχείρηση προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Μεταφορά και τοποθέτηση Μηχανημάτων
  • Μεταφορά Δεξαμενών και παντός είδους πραγμάτων
  • Ανυψωτική μετακόμιση
  • Στήσιμο κατασκευών
  • Εργασίες με καλάθι
  • Ενοικίαση ή εργασίες κλαρκ και manitu